Laureates of L´Oréal UNESCO For Women In Science, Slovakia - talent program

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
laureate of 2023
Akansha Mehta, Phd.
laureate of 2023
Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
laureate of 2023
RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.
laureate of 2022
Hana Šmitala Mizerová, PhD.
laureate of 2022
Xiaolu Hou, PhD.
laureate of 2022
Ing. Silvia Schmidtová, PhD.
laureate of 2021

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.
laureate of 2021

fejfar
MUDr. Dominika Fričová, PhD.
laureate of 2020
Mgr. Světlana Miklíková, PhD.
laureate of 2020
Mgr. Martina Gáliková, PhD.
laureate of 2019
fejfar
RNDr. Vlasta Demečková, PhD.
laureate of 2019
Dr.hab, Mgr. Mariana Derszi Sladkovičová, PhD.
laureate of 2018
Doc.RNDr. Andrea Straková Fedorová, PhD.
laureate of 2018
fejfar fejfar fejfar
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
laureate of 2017
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
laureate of 2017
L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko - talentový program