By browsing this site, you accept the use of Cookies in order to perform traffic statistics and to facilitate the sharing of information on social networks. To find out more about Cookies, click here
1

L'Oréal-UNESCO
Taahhütleri

111,7 K
İmza
1
Bilimde kariyer yolundaki kızlarımızı yüreklendirmek.
2
Bilim kadınlarının uzun araştırma kariyerleri boyunca
karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak.
3
Bilimde üst ve lider pozisyonlara ulaşmaları için bilim kadınlarına öncelik vermek.
4
Bilim kadınlarının bilimin ilerlemesine ve toplumun gelişimine olan katkılarının kamuoyu düzeyinde bilinirliğini artırmak
5
Bilim kadınlarının konferans, sempozyum, bilim komisyonu gibi toplantılara
etkin katılımlarını sağlayarak cinsiyet eşitliğini güçlendirmek.
6
Genç bilim kadınlarını, beklentilerine uygun kariyer planlaması ve kariyer gelişimi için
mentorluk, iletişim ağı ile desteklemek.