1

Manifestoyu
İmzala

108,3 K
İmza
2

Bilim Kadınları İçin
Manifesto

3

L'Oréal-UNESCO
Taahhütleri

1
Bilimde kariyer yolundaki kızlarımızı yüreklendirmek.
2
Bilim kadınlarının uzun araştırma kariyerleri boyunca
karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak.
3
Bilimde üst ve lider pozisyonlara ulaşmaları için bilim kadınlarına öncelik vermek.
4
Bilim kadınlarının bilimin ilerlemesine ve toplumun gelişimine olan katkılarının kamuoyu düzeyinde bilinirliğini artırmak
5
Bilim kadınlarının konferans, sempozyum, bilim komisyonu gibi toplantılara
etkin katılımlarını sağlayarak cinsiyet eşitliğini güçlendirmek.
6
Genç bilim kadınlarını, beklentilerine uygun kariyer planlaması ve kariyer gelişimi için
mentorluk, iletişim ağı ile desteklemek.