1

Podpíšte Manifest

108,3 K
podpis
2

Manifest
pre ženy vo vede

3

L'Oréal-UNESCO
Záväzky

1
Podporovať mladé dievčatá pri výbere vedecky orientovanej profesijnej dráhy.
2
Búrať bariéry, ktoré ženám vo vede bránia budovať si dlhodobú
vedeckú kariéru.
3
Uprednostňovať prístup žien k seniorným a vedúcim pozíciám vo vede.
4
Spoločne so širokou verejnosťou oslavovať prínosy žien vo vede
pre vedecký pokrok a spoločnosť.
5
Zabezpečiť rodovú vyváženosť prostredníctvom participácie a leadershipu na vedeckých sympóziách
a komisiách, napríklad na konferenciách, vo výboroch a správnych radách.
6
Propagovať mentoring a networking pre mladé vedkyne pre ich plánovanie
a budovanie vedeckej profesie, ktorá napĺňa ich očakávania.