1

Sign
the Manifesto

108,3 K
signatures
2

For Women In Science
Manifesto

3

L'Oréal-UNESCO
Commitments

1
Zachęcanie dziewczynek do odkrywania ścieżek kariery naukowej.
2
Niwelowanie barier uniemożliwiających kobietom-naukowcom realizowanie długotrwałej kariery w dziedzinie badań.
3
Ustalanie priorytetów w dostępie kobiet do wyższych kierowniczych stanowisk, także w środowisku naukowym.
4
Świętowanie sukcesów kobiet-naukowców i promowanie ich wkładu w postęp naukowy i rozwój społeczeństwa.
5
Zapewnienie równości płci poprzez udział i przewodnictwo w sympozjach, komisjach naukowych, komitetach, czy spotkaniach zarządu.
6
Promowanie mentoringu i współpracy młodych naukowców, by umożliwić im planowanie i rozwój kariery zgodnie z ich oczekiwaniami.