1

Onderteken
het Manifest

102,1 K
handtekeningen
2

For Women In Science
Manifest

3

L'Oréal-UNESCO
Engagementen

1
Meisjes aanmoedigen om een carrière in wetenschap te ontdekken.
2
De barrières doorbreken die vrouwen verhinderen om op lange termijn carrières in wetenschap na te jagen.
3
De toegang van vrouwen tot seniorposities en leidinggevende functies een prioriteit maken.
4
Samen met het grote publiek de bijdrage van vrouwen aan wetenschappelijke vooruitgang en aan de gemeenschap vieren.
5
Gendergelijkheid verzekeren door deelname aan en leiderschap in symposia en wetenschapscommissies zoals congressen, comités en bestuursvergaderingen.
6
Mentoring en netwerking promoten voor jonge wetenschappers om hen de kans te geven een carrière te plannen en op te bouwen die aan hun verwachtingen voldoet.