By browsing this site, you accept the use of Cookies in order to perform traffic statistics and to facilitate the sharing of information on social networks. To find out more about Cookies, click here
1

Задължения
L'Oréal-UNESCO

111,7 K
подписs
1
Насърчаване на младите жени да проучват възможностите за научна кариера.
2
Премахване на препятствията пред жените учени за реализирането на дългосрочна
изследователска кариера.
3
Осигуряване на приоритетен достъп на жените до ръководни и лидерски позиции в областта на науката.
4
Популяризиране сред широката общественост на приноса, който жените учени имат
за научния прогрес и за обществото.
5
Осигуряване на равенство между половете чрез участие и ръководене на симпозиуми,
научни комисии, конференции, комитети и заседания на управителни съвети.
6
Насърчаване на менторството и създаването на среда за общуване на младите жени учени, за да имат възможност
да планират и развиват кариера, отговаряща на техните очаквания.